Landkreis Schwäbisch Hall

Seitenbereiche

Menü öffnen

Weitere Informationen

Centralny kontakt

Landratsamt Schwäbisch Hall
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791 755-0
Fax: 0791 755-7362
E-Mail schreiben

Adres skrytki pocztowej
Postfach 11 04 53
74507 Schwäbisch Hall

Allgemeine Öffnungszeiten

Schwäbisch Hall

Montag bis Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr

Montag bis Mittwoch:
13:00 - 15:30 Uhr

Donnerstag:
13:00 - 17:00 Uhr


Außenstellen Crailsheim

Montag bis Freitag:
08:00 - 12:00 Uhr

Montag, Dienstag, Donnerstag:
13:00 - 15:30 Uhr

Mittwoch:
13:00 - 17:00 Uhr

Öffnungszeiten der Kfz-Zulassungs- & Führerscheinstellen

Öffnungszeiten Amt für Migration

Centralny kontakt

Landratsamt Schwäbisch Hall
Münzstrasse 1
74523 Schwäbisch Hall
Tel.: 0791/755-0
Fax: 0791/755-7362
info(@)lrasha.de

Adres skrytki pocztowej:
Postfach 11 04 53
74507 Schwäbisch Hall

Sposób organizacji urzedów pokazano na schemat organizacyjny.

Informacje na temat Urząd ds. Migracji

"Urząd ds. Migracji" starostwa powiatowego koordynuje i reguluje migrację cudzoziemców w powiecie. Odpowiedzialny jest przede wszystkim za:

 • cudzoziemców,
 • starających się o azyl, uchodźców oraz cudzoziemców ze zgodą na pobyt tolerowany,
 • repatriantów i repatriantów z krajów Europy Wschodniej

od momentu przybycia aż do przyznania obywatelstwa niemieckiego lub zakończenia pobytu.


W skład Urzędu wchodzą następujące "wyspecjalizowane wydziały" ds.:

 • prawa cudzoziemców/spraw prawnych,
 • prawa azylu/przyjęć/świadczeń/administracji kwater,
 • integracji/wcielenia,
 • obywatelstwa i naturalizacji/prawa stanu cywilnego.


Do najważniejszych zadań należą:

 • sterowanie imigracją w obrębie powiatu,
 • prawo pobytu i pracy dla cudzoziemców,
 • procedury azylowe oraz prawo do świadczeń dla osób starających się o udzielenie azylu,
 • zakończenie pobytu w Republice Federalnej Niemiec,
 • zakwaterowanie i doradztwo w sprawach socjalnych oraz opieka nad uchodźcami i osobami starającymi się o azyl,
 • promocja integracji cudzoziemców,
 • ustalenie obywatelstwa,
 • uzyskanie obywatelstwa niemieckiego poprzez naturalizację,
 • nadzór nad urzędami stanu cywilnego,
 • zmiany nazwiska.

Kontakt & Öffnungszeiten

Hausanschrift:
Landratsamt Schwäbisch Hall
- Amt für Migration -
Münzstraße 1
Fon: 0791/755-0 oder 755 + Durchwahl
Fax: 0791/755-7495
E-Mail schreiben

Es gelten die allgemeinen Öffnungszeiten.

Amtsleiterin:
Eva Mayr
Fon: 0791/755-7494
Send E-Mail

In den Fachbereichen werden folgende Aufgaben erledigt:

Urząd ds. Cudzoziemców

Ogólne doradztwo i opieka, procedura wizowa, deklaracje zobowiązań celem uzyskania zaproszeń, udzielanie i przedłużanie dokumentów podróży i dokumentów zastępczych, uprawnienia i zobowiązania do udziału w kursach integracyjnych, uprawnienia do pobytu (zezwolenia na pobyt i na osiedlenie się), migracja zarobkowa łącznie z zezwoleniem na migrację zarobkową dla obywateli państw trzecich, przypadki nadmiernego obciążenia socjalnego i przepisy regulujące prawo pobytu, stwierdzenie i poświadczenie prawa do stałego pobytu obywateli UE, postanowienia zgodne z decyzją Rady Stowarzyszenia EWG-Turcja 1/80, zgłaszanie wykroczeń i przestępstw, deportacje i wydalenia, deportacje w przypadku nielegalnego wjazdu cudzoziemców, nadzór fachowy w sprawach dot. paszportów, dowodów osobistych oraz spraw meldunkowych.

Kontakt:
Fachbereichsleiterin / stellv. Amtsleiterin Inge Maile
Fon: 0791/755-7262
E-Mail schreiben

Urząd ds. Azylu / Urząd ds. Przyjęć niższego szczebla / Urząd ds. Świadczeń / Administracja Kwater

Przyjmowanie osób starających się o azyl, uchodźców oraz repatriantów, doradztwo i opieka nad mieszkańcami placówek tymczasowego zakwaterowania oraz kolejnego zakwaterowania, prawo najmu lokali, zamykanie oraz utrzymywanie placówek tymczasowego zakwaterowania, zakwaterowanie i zaopatrzenie, świadczenia według ustawy o świadczeniach przysługujących osobom ubiegającym się o azyl (AsylbLG), pobyty tolerowane, pozwolenie na pobyt w trakcie trwania postępowania o udzielenie azylu i uprawnienia do pobytu, wydawanie dokumentów podróży, podejmowanie pracy zarobkowej, zezwolenia na opuszczenie miejsca pobytu, przypadki nadmiernego obciążenia socjalnego i przepisy regulujące prawo pobytu, wnioski o zmianę miejsca pobytu dla starających się o azyl, zakazy wstępu do budynku, skierowanie na miejsce kolejnego zakwaterowania, deportacje, wydalenia, deportacje w przypadku nielegalnego wjazdu cudzoziemców, ochrona prawna, doradztwo dla osób zamierzających powrócić do ojczyzny.

Kontakt:
Fachbereichsleiterin Simone Bocher-Hohenstein
Fon: 0791/755-7360
Send E-Mail

Integracji / Wcielenia

Förderung der Integration von Zuwanderern im Landkreis, Umsetzung Nationaler Integrationsplan, Landesintegrationsplan und kreisinternes Integrationskonzept, Entwicklung und Durchführung von Integrationsprojekten für Zuwanderer, Geschäftsführung des kreisweiten Arbeitskreises für Migration und des Arbeitskreises des Europäischen Sozialfonds (ESF), Führung der Arbeitsgemeinschaft Integration, Integrationsbüro für alle Zuwanderer, Anlauf- und Beratungsstelle für Aussiedler und Spätaussiedler und Familienangehörige, Eingliederungshilfe für Spätaussiedler.

Kontakt:
Fachbereichsleiterin Renate Hübsch
Fon: 0791/755-7987
E-Mail schreiben

Urząd ds. Obywatelstwa / Urząd ds. Naturalizacji / ds. Prawa Stanu Cywilnego

Stwierdzenie obywatelstwa niemieckiego, stwierdzenie bezpaństwowości, uzyskanie obywatelstwa poprzez naturalizację lub w wyniku złożenia oświadczenia, zachowanie, zwolnienie i rezygnacja z obywatelstwa niemieckiego oraz jego odrzucenie, cofnięcie naturalizacji, opcja (prawo wyboru jednego obywatelstwa spośród tych, które posiada osoba, a zrzeczenie się drugiego), prawo stanu cywilnego oraz nadzór fachowy nad urzędami stanu cywilnego powiatu, publicznoprawna zmiana nazwiska, nadzór ubezpieczeniowy.

Kontakt:
Fachbereichsleiterin / stellv. Amtsleiterin Inge Maile
Fon: 0791/755-7262
E-Mail schreiben